Technodays

Inovace je jádrem strategie rozvoje společnosti ARQUUS, která staví na svém oddělení výzkumu a vývoje čítajícím na 500 inženýrů. Odborné znalosti jsou klíčové pro rozvíjení vlastních řešení v rozmanitých oblastech od hospodaření s energií po 3D tisk. Aby předvedl svoje know-how, uspořádal ARQUUS ve dnech 23. a 24. května Technodays na autodromu v Linas-Montlhéry. ARQUUS zapojil také několik svých vojenských a průmyslových partnerů, včetně českého státního podniku VOP CZ, který tak získal příležitost předvést svůj autonomní robotický systém Taros zástupcům francouzské armády.