Den ženisty

Den ženisty organizuje náčelník ženijního vojska plukovník Jiří Tršo a velitel ženijního pluku plukovník Jiří Lustyk v prostorách kasáren Bechyně, tj. v místě dislokace 151. ženijního praporu.

Oslavy byly zahájeny v 16 hodin slavnostním nástupem 15. ženijního pluku, předcházel jim však mezinárodní překážkový závod Iron Engineer, kterého se zúčastnili jednotlivci a družstva útvarů Armády ČR, ozbrojených sil Slovenské republiky a Polska a Integrovaného záchranného systému. Oslav Dne ženisty se tak účastnili nejen představitelé Armády ČR a příslušníci z řad současných i bývalých ženistů, pozvání přijali také představitelé ženijního vojska Polska a Slovenska a další významní hosté.

Oslavy byly doplněny statickou ukázkou ženijní techniky a materiálu. Ve vystoupení náčelníka ženijního vojska byla zdůrazněna potřeba modernizace ženijního vybavení, které pochází z velké části ještě z předlistopadové éry.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět sponzorským darem na zabezpečení tohoto významného dne pro ženijní vojsko AČR.